Bekijk presentaties

Informatiebijeenkomsten mei 2018:

AFNL Informatie en
Innovatie Centrum (IIC)

Actuele informatie ter ondersteuning van de bedrijfsvoering, bijvoorbeeld over de CAO Bouw & Infra 2017-2018, vindt u op www.afnl-iic.nl.

Wel lid, maar geen code?
Mail ons.

Aannemersfederatie: risico op faillissement inperken

Bouwopdrachtgevers moeten een bouwdepotrekening nemen of een garantiefonds oprichten om mkb- en gespecialiseerde aannemers die voor hen werken en wat verder in de keten zitten, te kunnen blijven betalen. Ook de rechtstreekse betaling van opdrachtgever aan onderaannemer, zoals voorgestaan in de concept Europese Aanbestedingswet, kan een oplossing zijn om de kredietrisico’s, die nu veelal bij de mkb-aannemers liggen, weg te nemen. Aannemersfederatie Nederland zoekt met een bouwdepotrekening, garantiefonds of rechtstreekse betalingsregeling een oplossing voor mkb-aannemers, die nu het gevoel hebben dat zij de rekening betalen voor de kredietproblemen voortvloeiend uit de economische crisis en worden meegezogen in faillissementen.

Kredietrisico hoort bij kredietverstrekker
Op dit moment vragen banken een enorme mate aan zekerheid voor kredieten en lijkt het alsof de bouwketen met lange betalingstermijnen onderling, elkaar en zichzelf aan kredietfaciliteiten probeert te helpen. Kredietrisico’s horen te liggen bij partijen die krediet verstrekken en niet bij de mkb-aannemers, aldus de Aannemersfederatie.
Er worden in deze tijd zo’n 100 faillissementen per maand aangevraagd in de bouwsector en evenzoveel ondernemers blijven na afrekening door fiscus, banken en bedrijfsvereniging met een schuld zitten. In veel gevallen koopt een groot bouwbedrijf vervolgens uit de failliete boedel voor een appel en een ei de krenten uit de pap van het failliete bouwbedrijf. Door deze ontwikkelingen komt de sector steeds verder in het dal en mkb-aannemers zijn het beu meegezogen te worden in faillissementen.

Bouwdepotrekening of rechtsreekse betalingen
Omdat het einde van de crisis in de bouw nog niet in zicht is, moet er iets gebeuren. De Aannemersfederatie stelt voor dat opdrachtgevers bijvoorbeeld termijnen storten op een bouwdepotrekening of geblokkeerde rekening, waarvan de aannemerstermijnen worden betaald. Ook kunnen zij een garantiefonds opzetten waaruit mkb-aannemers worden betaald. En, in dit verband zou ook vooruit kunnen worden gelopen op de Europese Aanbestedingswet, waarin de rechtstreekse betaling van opdrachtgever aan onderaannemer wordt geregeld. Mkb-aannemers kunnen daarnaast besluiten alleen nog te werken voor bedrijven die dekking hebben via een kredietverzekering, maar dan zal er een aantal afvallen. Met deze oplossingen hoopt  de Aannemersfederatie te voorkomen dat in de bouwkolom het ene bedrijf het andere meesleurt in een negatieve spiraal. 

 

8 november 2012

jubileumbeeldKlik voor meer info en/of aanmelden hier of op de afbeelding.

afnlnoa2voor mkbafbouw en infra

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

logo gaan in de bouw

Bewaren

Ondernemersplein

buildingchangesProjectbureau dat de
bouw verandert!

Copay logoAFNL beveelt Co-Pay aan

link naar arbocatalogus

logo MVO Nederland, bewegend